Нижчевикладене є умовами угоди між «інтернет магазин Luchnik» (надалі "Компанія") та покупцем ("Покупець") про придбання товарів чи послуг через інтернет сайт luchnik.com.ua. Якщо Ви не погоджуєтесь з цими умовами, Ви не зможете придбати наші товари та послуги тому, уважно перегляньте ці умови до здійснення покупок:

Вступ.

Покупець погоджується з умовами, зазначеними в цій Угоді сторін ("Угода"), з усім, що стосується послуг та інформації, що надаються через Сайт. Ця Угода являє собою договір між ними та замінює будь-які попередні або інші угоди, договори та гарантії, та обговорює все, що стосується товарів, послуг та інформації наданих за допомогою Сайту. Покупець погоджується переглянути та визнати цю Угоду до замовлення товарів чи послуг на Сайті.

Інформація для платежів.
Покупець розуміє та гарантує, що подана їм інформація правильна та повна. Оплата товарів та послуг здійснена Покупцем, буде прийнята компанією і Покупець зобов'язаний заплатити вартість товарів та послуг, а також вартість доставки товарів у сумі, пред'явленій на момент оплати, включаючи всі податки, що додаються. Покупець повинен відповідати за всі оплати, проведені з використанням пароля Покупця. Покупець погоджується тримати його або її пароль конфіденційно та повідомляти Компанію протягом 24 годин про будь-яке несанкціоноване використання пароля або порушення цієї Угоди. Компанія не захищає Покупця від несанкціонованого використання пароля Покупця.


Авторське право.
Зміст Сайту захищено авторськими правами, включаючи додані торгові марки та інше (включаючи, але не обмежуючись інтелектуальною власністю). Організація, збирання, компіляція, магнітний переклад, цифрове перетворення та інші дії, пов'язані з використанням матеріалів, а також копіювання, перерозподіл, використання або публікація Покупцем повного змісту або будь-якої частини Сайту заборонено.


Редагування, видалення та модифікація.
Компанія резервує за собою ексклюзивне право на редагування, видалення або встановлення на Сайті будь-якої інформації, а також видалення або встановлення будь-яких товарів та послуг для інформації. Компанія може модифікувати цю Угоду, або ціни на товари та послуги, в будь-який момент, і може припинити функціонування або модифікувати будь-які або всі розділи Сайту на власний розсуд і без попереднього повідомлення. Модифікація цієї Угоди буде вважатися дійсною після публікації її на Сайті, і належатиме до угод, укладених після дати публікації.

Право відмови.
Компанія резервує за собою право на власний розсуд, припинити надання послуг, а також регулювати доступ до купівлі будь-яких товарів або послуг. У разі якщо Покупець зробив замовлення та у зазначений термін (2 дні з моменту замовлення) не сплатив своє замовлення, сайт залишає за собою право відмовити у виконанні. Якщо ж кошти на це замовлення будуть отримані пізніше оголошеного терміну, вони можуть бути витрачені Покупцем на оплату інших послуг або повернені Покупцю за вирахуванням усіх витрат Компанії, пов'язані на здійснення дій з цією операцією.


Відшкодування.
Покупець погоджується відшкодовувати, захищати та підтримувати позицію Компанії та її постачальників, партнерів та ліцензіарів у безпеці від будь-якої відповідальності, збитків, претензій та витрат, включаючи розумні адвокатські гонорари, пов'язані з порушенням Покупцем цієї угоди або використанням Сайту. У разі, якщо після погодження оплати коштів, Покупець вирішив відмовитися від замовлення, або його змінити, або інші обставини, які вплинули на його думку чи життєву позицію, він не претендуватиме на раніше оплачені кошти за послуги/товари та вимагатиме повернення коштів.


Обмеження передачі прав іншій особі.
Право Покупця використовувати Послугу сайту, є його особистим правом та не підлягає передачі третім особам чи організаціям та регулюється межами та умовами, встановленими Компанією.

Обмежена відповідальність.

ТОВАРИ, що НАДАЮТЬСЯ, І ПОСЛУГИ, ЗМІСТ, А ТАК ЖЕ ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ІНШІ ПОСЛУГИ ПЕРЕДБАЧЕНІ "ЯК Є" І "ЯК ДОСТУПНО" І УСІ ГАРАНТІЇ, ЯВНІ ИЛИ НЕЯВНІ, ЗАПЕРЕЧУВАНІ (ВКЛЮЧАЮЧИ, АЛЕ НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ ВІДМОВОЮ ВІД БУДЬ-ЯКИХ НЕЯВНИХ ГАРАНТІЙ КОМЕРЦІЙНОЇ ЦІННОСТІ І ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ МЕТИ). ЄДИНА І ЦІЛА МАКСИМАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ З БУДЬ-ЯКОЇ ПРИЧИНИ ПЕРЕД ПОКУПЦЕМ ЄДИНА І ЄДИНА КОМПЕНСАЦІЯ З БУДЬ-ЯКОЇ ПРИЧИНИ, БУДЕ ОБМЕЖЕНА СУМОЮ СПЛАЧЕНОЇ КЛІЄНТОМ ДЛЯ ПРИДБАНИХ КОНКРЕТНИХ ТОВАРІВ ИЛИ ПОСЛУГ. КОМПАНІЯ І БУДЬ-ЯКІ З ЇЇ ПАРТНЕРІВ, ДИЛЕРІВ ИЛИ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ НЕ ВІДПОВІДАЛЬНІ ЗА БУДЬ-ЯКИЙ НЕПРЯМИЙ, СПЕЦІАЛЬНИЙ, ВИПАДКОВИЙ, ИЛИ ПОДАЛЬШИЙ ЗБИТОК, (ВКЛЮЧАЮЧИ ЗБИТОК І ЗБИТКИ У БІЗНЕСІ, ЗМЕНШЕННЯ ДОХОДУ, СУДОВІ СПРАВИ, ИЛИ ПОДІБНІ ВИТРАТИ ЗБИТКИ І ВИТРАТИ), НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЩО ВОНИ БАЗУВАЛИСЯ НА ПОРУШЕННІ КОНТРАКТУ, ПОРУШЕННІ ГАРАНТІЇ, НЕДБАЛОСТІ (ВКЛЮЧАЮЧИ ХАЛАТНІСТЬ), В результаті ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ або ПОСЛУГИ або іншим способом, НАВІТЬ ЯКЩО ЗАЗДАЛЕГІДЬ БУЛО ПОВІДОМЛЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОГО ЗБИТКУ. ОБМЕЖЕННЯ ЗБИТКУ ВИКЛАДЕНІ ВИЩІ - ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ ОСНОВИ УГОДИ МІЖ КОМПАНІЄЮ І ПОКУПЦЕМ. ЦЕЙ САЙТ, ТОВАРИ І ПОСЛУГИ НЕ ПОВИННІ РОЗГЛЯДАТИСЯ БЕЗ ТАКИХ ОБМЕЖЕНЬ.


Використання інформації.
Компанія резервує право, та Покупець уповноважує Компанію, на використання за призначенням всієї інформації щодо Покупця та всієї інформації, наданої Покупцем, згідно з чинними законами.

Інше.
Якщо Покупець змінив свою адресу після того, як зробив замовлення, або помітив помилку у вказаній адресі, він повинен негайно повідомити про це менеджера поштою або телефоном. При недотриманні цієї умови Покупцем магазин має право вимагати з Покупця додаткові кошти для пересилання товару на нову адресу.
Якщо товар повертається на адресу відправника з формулюваннями: не отримано, відмова від отримання, не затребуваний або інше Магазин вправі зажадати з покупця додаткові кошти для пересилання товару на нову адресу.У разі, якщо Покупець відмовляється від повторного пересилання товару або не виходить на зв'язок, отримані кошти за товар не повертаються Покупцю і вантаж переходить у власність Компанії.
У разі якщо за не залежними від Компанії обставинами попередньо оплачене замовлення Покупця не може бути виконане, сплачені кошти: або повертаються Покупцеві, або переводяться на оплату іншого замовлення за вирахуванням витрат пов'язаних з цим.

Висновок.
Ця Угода повинна розглядатися у тому вигляді, як вона опублікована і має застосовуватись та тлумачитися відповідно до законів України. Будь-які дії Покупця щодо його претензій повинні здійснюватися протягом двох тижнів після будь-якого придбання здійсненого на Сайті або покупець назавжди відмовлятися від своїх претензій.

Якщо ви не погоджуєтесь з цими умовами, не використовуйте цей сайт!